doc miomed sci goran kolarević

Doc. biomed. sci. Goran Kolarević

Glavni medicinski fizičar

Specijalista medicinske fizike. Rutinski se bavi planiranjem 3DCRT, IMRT/VMAT, SRT/SRS, SBRT i respiratorno sinhronizovane radioterapije (RSRT, DIBH).

Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast medicinske fizike.

Autor i koautor brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u recenziranim i indeksiranim časopisima, te jedan od autora univerzitetskog udžbenika “Radijaciona onkologija”.

Naš medicinski tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pacijentu i pružanju visokokvalitetnih medicinskih usluga. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg medicinskog tima.

dr-ševo-mirjana

dr Mirjana Ševo

Mihajlo-Tovilović-BSc

Mihajlo Tovilović, BSc

dr Oliver Arsovski Affidea IMC Banja Luka

dr Oliver Arsovski

dr kata dabić stanković

dr Kata Dabić Stanković, Doc. dr med. sci.

dr slavica marić mr med sci

dr Slavica Marić, mr med. sci.

dr danijela trokić

dr Danijela Trokić

dr pavle banović

dr Pavle Banović

dr dejan ćazić

dr Dejan Ćazić

dr brankica kreća sovilj

dr Brankica Kreća Sovilj

doc miomed sci goran kolarević

Doc. biomed. sci. Goran Kolarević

milomir milaković msc

Milomir Milaković, MSc

bojan pavičar msc

Bojan Pavičar, MSc

tatjana ignjić msc

Tatjana Ignjić, MSc

petar janjić bsc

Petar Janjić, BSc