dr goran marošević

Prof. dr Goran Marošević

Medicinski direktor Specijalista radijacijske onkologije

Najčešći tumori kojima se bavi su: ginekološki, digestivni, tumori regije glave i vrata, urološki, hematološki, kao i radioterapijom benignih bolesti. Rutinski se bavi stereotaksičnom radioterapijom kranijalnih i ekstrakranijalniih tumora (radiohirurgija/SRS i SBRT).

Vanredni profesor na katedri za onkologiju i radioterapiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, te rukovodilac studijskog programa radiološka tehnologija i šef katedre za radiološku tehnologiju.

Autor i koautor preko 20 naučnih i stručnih radova objavljenih u recenziranim i indeksiranim časopisima, te jedan od urednika i autora univerzitetskog udžbenika “Radijaciona onkologija” i koautor poglavlja u univerzitetskom udžbeniku “Onkologija sa radioterapijom”.

Naš medicinski tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pacijentu i pružanju visokokvalitetnih medicinskih usluga. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg medicinskog tima.

dr goran marošević

Prof. dr Goran Marošević

dr kata dabić stanković

dr Kata Dabić Stanković, dr med. sci.

dr slavica marić mr med sci

dr Slavica Marić, mr med. sci.

dr danijela trokić

dr Danijela Trokić

dr pavle banović

dr Pavle Banović

dr dejan ćazić

dr Dejan Ćazić

dr brankica kreća sovilj

dr Brankica Kreća Sovilj

doc miomed sci goran kolarević

Doc. biomed. sci. Goran Kolarević

milomir milaković msc

Milomir Milaković, MSc

dražan jaroš msc

Dražan Jaroš, MSc

bojan pavičar msc

Bojan Pavičar, MSc

tatjana ignjić msc

Tatjana Ignjić, MSc

petar janjić bsc

Petar Janjić, BSc

aleksandar kostovski msc

Aleksandar Kostovski, MSc