Kada je počeo sa radom Centar za radioterapiju?

Centar za radioterapiju Banja Luka je počeo sa radom 2. avgusta 2010. godine.