Ko plaća liječenje onkoloških pacijenata u Centru za radioterapiju Banja Luka?

Liječenje pacijenata u Centru plaća Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za sve osiguranike Fonda. Pacijent sa uredno ovjerenom zdravstvenom knjižicom ne plaća svojim novcem zračnu terapiju.