Koliki su kapaciteti Centra za radioterapiju Banja Luka?

Centar za radioterapiju Banja Luka može zbrinuti maksimalno 150 do 180 pacijenata dnevno, zavisno od kompleksnosti tehnike zračenja koja se primjenjuje.

Kapaciteti centra