fbpx

Liste čekanja

U Centru za radioterapiju u Banja Luci nema lista čekanja za zračnu terapiju. Pacijent na ovaj način dobija zračnu terapiju u optimalnom vremenskom periodu, čime se pacijentu pruža veća vjerovatnoća boljeg toka i ishoda liječenja.