Corona virus – mjere u našem centru

Centar za radioterapiju je radio od početka pandemije kako bi se pacijentima pružile medicinske usluge u vremenu kada im je najviše potrebno.

Kako je Affidea reagovala na pandemiju COVID-19?
Od januara 2020. godine smo započeli sa pripremama za scenario kako će epidemija COVID-19 uticati na naš rad. Uspostavili smo tim za upravljanje krizama koji  je sačinio planove za krizne slučajeve s naglaskom na tri glavna prioriteta:

  • Zaštita zdravlja i sigurnosti osoblja i pacijenata
  • Održavanje rada našeg centra kako bismo mogli podržati medicinske potrebe pacijenata
  • Podrška nacionalnim zdravstvenim tijelima

Koje smo mjere preduzeli da osiguramo sigurnost u centru za radioterapiju?
Brzo smo se prilagodili novoj ekonomskoj, socijalnoj i epidemiološkoj situaciji i od početka novog konteksta obilježenog pandemijom koronavirusa, rigoroznim sigurnosnim protokolima, umanjili rizik od zaraze i zaštitili zdravlje osoblja i pacijenata. Uspostavili smo strogu epidemiološku trijažu kako bismo brzo identifikovali ljude sa simptomima respiratorne infekcije prije ulaska u centar i izbjegli širenje virusa. Stvorena su posebna pravila i novi klinički protokoli rada prilagođeni novom kontekstu. Kliničkom i administrativnom osoblju smo osigurali potrebnu ličnu zaštitnu opremu i ograničili pristup pratnji, dozvoljavajući ulaz samo pacijentima, osim za one koji nisu u mogućnosti kretati se bez pratnje.

Kako će izgledati zdravstvena zaštita nakon COVID-19?
Covid-19 trebao bi oblikovati našu stvarnost, ali jedno je jasno – potražnja za zdravstvenim uslugama neće biti smanjena.

U Affidei smo uvijek spremni prihvatiti promjene. Mi smo velika evropska zdravstvena organizacija, s međunarodnim priznanjem i snažnom predanošću da doprinesemo unapređenju zdravstvenog sistema.