fbpx

Opremljenost Centra za radioterapiju Banja Luka

Centar za radioterapiju Banja Luka je opremljen sa 3 linearna akceleratora koji spadaju u red najnovijih generacija radioterapijskih tehnoloških sistema. Ovaj broj terapijskih uređaja na populaciju Republike Srpske je standard kojem streme mnoge zemlje, pa i to objašnjava činjenicu da za osiguranike Republike Srpske kojima je potrebna terapija zračenjem nema lista čekanja.

 

Sva oprema za radioterapiju u IMC je kupljena od svjetski renomiranih proizvođača: Varian Medical Systems i General Electric iz Sjedinjenih Američkih Država.

 

Danas se u Banja Luci nalazi Centar za radioterapiju koji se svrstava među najbolje opremljene centre u jugoistočnoj Evropi u kojem se pružaju najsavremeniji tretmani radioterapijom.