Prevencija

Za prevenciju bolesti je najvažnije podizanje svijesti javnosti o poznatim uzrocima određenih oboljenja. U onkologiji ovo podrazumijeva pridržavanje određenih režima ishrane, izbjegavanje konzumacije  i izlaganja dokazano štetnim materijama i promovisanje ponašanja koje pomaže u očuvanju dobre kondicije i zdravlja. Iako je danas savremena radioterapija i uopšte onkološki tretman pacijenata na veoma visokom nivou, sa visokom stopom efikasnosti, cilj medicine je uvijek i prije svega prevencija bolesti.