Česta pitanja o našem centru

Koliki su kapaciteti Centra za radioterapiju Banja Luka?

Centar za radioterapiju Banja Luka može zbrinuti maksimalno 150 do 180 pacijenata dnevno, zavisno od kompleksnosti tehnike zračenja koja se primjenjuje.

Koliko je pacijenata liječeno u Centru za radioterapiju Banja Luka?

Na početku rada Centra za radioterapiju na liječenju se nalazilo 50 pacijenata dnevno, a danas se liječi oko 130 pacijenata dnevno.

U Centru za radioterapiju se godišnje liječi između 1300 i 1500 pacijenata iz cijele Republike Srpske, BiH i regiona (Centar može dati detaljne podatke sa preciznom statistikom na osnovu zahtjeva zainteresovane strane).

Opremljenost Centra za radioterapiju Banja Luka

Centar za radioterapiju Banja Luka je opremljen sa 3 linearna akceleratora koji spadaju u red najnovijih generacija radioterapijskih tehnoloških sistema. Ovaj broj terapijskih uređaja na populaciju Republike Srpske je standard kojem streme mnoge zemlje, pa i to objašnjava činjenicu da za osiguranike Republike Srpske kojima je potrebna terapija zračenjem nema lista čekanja.

Sva oprema za radioterapiju u IMC je kupljena od svjetski renomiranih proizvođača: Varian Medical Systems i General Electric iz Sjedinjenih Američkih Država.

Danas se u Banja Luci nalazi Centar za radioterapiju koji se svrstava među najbolje opremljene centre u jugoistočnoj Evropi u kojem se pružaju najsavremeniji tretmani radioterapijom.

Ko se liječi u Centru za radioterapiju Banja Luka?

Centar pruža usluge zračne terapije za sve stanovnike Republike Srpske, osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Centar posjeduje dodatne neiskorištene kapacitete te je otvoren i za privatne pacijente.

Kako se pacijent upućuje u Centar za radioterapiju Banja Luka?

Pacijenti se upućuju u Centar za radioterapiju Banja Luka na osnovu jedinstvenog mišljenja onkoloških konzilijuma u kliničkim centrima i opštim bolnicama (multidisciplinarni pristup). Zajedničkim radom u onkološkim konzilijumima, timovi ljekara Kliničkog centra (hirurg, hemioterapeut, patolog) i radioterapeuta Centra za radioterapiju, zajednički donose najkvalitetnije i pravovremene odluke o izboru terapije. Upravo ovaj faktor je od presudnog značaja za pacijente – doktrinarno i pravovremeno započinjanje tretmana koje značajno utiče na stepen preživljavanja i izlječenje.

U početku rada Centra za radioterapiju Banja Luka, Klinički centar Banja Luka je organizovao rad 10 konzilijuma za maligne tumore različitih lokalizacija. U ostalim regionima Republike Srpske, u početku su organizovani konzilijumi u Foči, Zvorniku i Bijeljini. U radu ovih konzilijuma su aktivno učestvovali i ljekari iz Centra za radioterapiju.

Tokom 2013. godine organizovani su novi konzilijumi u Trebinju i Istočnom Sarajevu čime se postigla pokrivenost čitave teritorije Republike Srpske. Sa ciljem optimizacije troškova uveden je model Konzilijuma putem video linka iz Centra za radioterapiju, čime je dodatno uređen sistem donošenja konzilijarnih odluka u kojem učestvuju svi članovi multidisciplinarnog tima, a takođe su smanjeni troškovi putovanja pacijenata u Klinički Centar Banja Luka iz udaljenih mjesta. Danas se putem video linka održavaju konzilijumi za Trebinje, Foču, Istočno Sarajevo i Zvornik.

Ukoliko konzilijum odredi pacijentu terapiju zračenjem (radioterapiju) pacijent se u zavisnosti od stabilnosti zdravstvenog stanja upućuje na hospitalizaciju u Kliničkom centru Banja Luka ili kao vanbolnički (ambulantni) pacijent dolazi od kuće na svaki zakazani tretman zračenjem.

Za pacijente koji dolaze iz udaljenih mjesta u Republici Srpskoj, a koji su u dobrom opštem stanju, tokom liječenja je u aranžmanu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizovan smještaj u Gerontološkom centru Slateks Slatina. Na ovaj način je ostvareno rasterećenje posteljnog fonda Kliničkog centra Banja Luka i značajna ušteda finansijskih sredstava. I pored toga, još uvijek su prisutni povremeni problemi vezani za pravovremeni prijem bolesnika na bolničko liječenje u Kliničkom centru Banja Luka, kada je to neophodno zbog lošijeg opšteg stanja ili potrebe sprovođenja kombinovanog onkološkog liječenja, ali timovi Centra za radioterapiju i Kliničkog centra Banja Luka zajedničkim naporima pronalaze rješenja.

Vanbolnički (ambulantni) pacijenti dolaze na tretman vlastitim prevozom ili sanitetskim vozilom koje se obezbjeđjuje za pacijente kojima treba pratnja medicinskog osoblja ukoliko žive u krugu od 100 km od grada Banja Luke.

Veoma je bitno naglasiti da ova infrastruktura ranije nije postojala i da je njeno uspostavljanje rezultat osnivanja Centra za radioterapiju Banja Luka.

Ko plaća liječenje onkoloških pacijenata u Centru za radioterapiju Banja Luka?

Liječenje pacijenata u Centru plaća Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za sve osiguranike Fonda. Pacijent sa uredno ovjerenom zdravstvenom knjižicom ne plaća svojim novcem zračnu terapiju.

Liste čekanja

U Centru za radioterapiju u Banja Luci nema lista čekanja za zračnu terapiju. Pacijent na ovaj način dobija zračnu terapiju u optimalnom vremenskom periodu, čime se pacijentu pruža veća vjerovatnoća boljeg toka i ishoda liječenja.