fbpx

Informacije za pacijente – Zaštita ličnih podataka

Naše obećanje za zaštitu podataka

Affidea poštuje Vaša prava koja proizlaze iz zakona o zaštiti podataka. Sigurnost Vaših ličnih podataka od velike je važnosti za našu kompaniju. Naša Obavijest o privatnosti podataka za zaposlenike i ostale radnike („Obavijest“) sadrži obavezne informacije o našem djelovanju u oblasti obrade podataka vezano za rad koji obavljate u kompaniji Affidea.

Molimo Vas da odvojite vrijeme i pročitate Obavijest kako bi Vam bilo jasno zašto i kako obrađujemo Vaše lične podatke.

U Obavijesti možete pronaći informacije o sljedećem:

(a) identitetu i kontakt podacima  kontrolora podataka;

(b) zakonskim osnovama za obradu ličnih podataka,

(c) vrstama ličnih podataka koje sakupljamo;

(d) izvorima ličnih podataka;

(e) svrhama obrade Vaših ličnih podataka;

(f) monitoringu;

(g) s kim dijelimo Vaše lične podatke;

(h) periodu čuvanja podataka;

(i) Vašim pravima i slobodama vezano za zaštitu podataka;

(j)  kontakt podacima referenta za zaštitu podataka.

Vaša izjava

Ja, dolje potpisani, potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam primio Obavijest u kojoj se objašnjava kako Affidea obrađuje moje lične podatke vezano za moj rad u toj kompaniji.

 

Mjesto i datum: _____________________________

Ispisati puno ime zaposlenika / radnika: _____________________________

Potpis zaposlenika / radnika: _____________________________

Obavijest o privatnosti podataka za zaposlenike i ostale radnike

 

1.          Uvod i predmet

Zdravstvena ustanova-bolnica „International Medical Centers“ Banja Luka je dio Affidea Grupe (sjedište: Bana Milosavljevića 8, Banja Luka; „Affidea“, „mi“, „nas“, „naš“”) izdala je ovu Obavijest o privatnosti podataka zaposlenika („ova Obavijest“) za Zaposlenike i ostale Radnike („Vas“, „Vaš“).

 

1.1            Za potrebe ove Obavijesti, pojam Zaposlenici označava osobe koje sklapaju ugovor o radu s kompanijom Affidea. Za potrebe ove Obavijesti pojam Radnici pokriva privatne osobe koje obavljaju neki posao za kompaniju Affidea po nekoj drugoj osnovi osim zaposlenja (npr. privatne osobe koje rade kao samostalni izvođači, unajmljeno osoblje). Tamo gdje se u ovoj Obavijesti spominju Zaposlenici (i zaposlenje) to obuhvata i Radnike (i ugovore o djelu).

 

Sama sličnost u obradi ličnih podataka Zaposlenika i Radnika ne dovodi do reklasifikacije ugovora o djelu u ugovore o radu i opravdano je s obzirom na potrebu obrade istih ličnih informacija za vrijeme trajanja radno-pravnog odnosa.

2.               Zakonske osnove za obradu ličnih podataka

 

2.1            Affidea će obrađivati Vaše lične podatke jer je to potrebno radi sprovođenja Vašeg ugovora i ispunjenja zakonskih obaveza koje kompanija Affidea ima vezano za Vaš ugovor (poput propisa iz oblasti zdravlja i bezbjednosti) i radi njenog legitimnog interesa za upravljanje svojim pravnim odnosom s Vama.

3.               Vrste ličnih podataka koje prikupljamo o Vama

 

3.1            Za vrijeme Vašeg rada u kompaniji Affidea, i vezano za isti, obrađujemo lične podatke o Vama i osobama koje uzdržavate, koji su Vaši korisnici i ostalim licima čiji su nam lični podaci dostavljeni.

 

3.2            Vrste ličnih podataka koje obrađujemo obuhvataju:

a.     Identifikacione podatke, npr. Vaše ime, fotografiju, pol, datum rođenja, broj zaposlenika ili platne liste;

b.     Nacionalne ili druge identifikacione dokumente, npr. Vašu(e) nacionalnu(e) identifikacionu(e) ispravu(e)/pasoš(e), pojedinosti o svim zahtjevima za vizu, vozačku dozvolu, broj osiguranja (ili ekvivalentni broj);

c.     Kontakt podatke, npr. Vašu kućnu adresu, lične telefonske brojeve i email adrese, kontakt podatke za hitne slučajeve i/ili bližnje osobe;

d.     Pojedinosti o Vašem radnom mjestu i radu, npr. naziv Vašeg radnog mjesta/funkcije, mjesto ili mjesta rada, ugovorne odredbe, efektivnost, ocjenu, obuku i evidencije o razvoju karijere, evidencije o eventualnim žalbenim postupcima u kojima ste sudjelovali, disciplinskim postupcima, informacijama o praznicima/godišnjim odmorima koje ste zatražili i iskoristili, informacije o bilo kojoj drugoj vrsti dopusta koje ste zatražili i iskoristili i evidencije o bolesti;

e.     Informacije o profesionalnim kvalifikacijama, postignućima i/ili vještinama, npr.  akademskim/profesionalnim kvalifikacijama, obrazovanju, biografiji i jezicima koje govorite. To takođe obuhvata i eventualna ovlaštenja koja su potrebna za Vaš rad, npr. dokaz da imate određenu  kategoriju vozačke dozvole, ili provjeru da nemate nikakvih kaznenih osuda ili dokaz da ste član nekog stručnog tijela;

f.      Ostale informacije vezane za Vaše radne aktivnosti, npr. Vaš raspored, identifikacioni broj, staž, profesionalnu kategoriju/naziv radnog mjesta, iznos plate i vrstu ugovora;

g.     Podatke o bračnom drugu ili partneru i uzdržavanim osobama, npr. imena, dob i kontakt podatke. U nekim okolnostima, može se pojaviti potreba za obradom zdravstvenih podataka Vašeg bračnog druga/partnera i uzdržavanih lica za potrebe osiguranja. U slučaju da ste upućeni na rad u inostranstvo u pratnji imate člana/članove svoje porodice, takođe obrađujemo i njihove lične identifikacione podatke potrebne za administraciju kod upućivanja na rad;

h.     Finansijske podatke, npr. pojedinosti o bankovnom računu, poreske informacije i informacije o plaćanjima koja dobijate od Affidee, uključujući isplatu plata, bonusa, prekovremenog rada i ostalih varijabilnih elemenata plate, troškova i Affidea dodataka;

i.      Informacije o penziji i naknadama, npr. informacije o Vašem pravu na penzijske naknade, penzijske doprinose, informacije o prijevremenoj penziji (ako je primjenjivo), dodaci za vozilo ili naknada za vozilo kompanije Affidea, životno osiguranje, mogućnost povlaštene kupnje udjela, privatno zdravstveno osiguranje, osiguranje za zaštitu prihoda, informacije o ostalim osiguravajućim pokrićima koja su povremeno dostupna i informacije o Vašim članstvima ili pravima na druge diskrecione naknade;

j.       Ostale informacije potrebne za upravljanje isplatama Vama ili uplatama od strane Vas, npr. informacije o eventualnim zajmovima koje smo Vam dali, o doprinosima uplaćenim prije ili kroz isplatu plate / naknade (npr. sindikalnu članarinu) i na sve dodatke / odbitke s Vaše plate;

k.     Informacije o Vašem korištenju sistema, uređaja i imovine kompanije Affidea, npr., ID Vašeg računara i / ili mobilnog ili drugog uređaja, direktne brojeve mobilnog i fiksnog telefona, korisnički ID, IP adrese, dnevnike rada, softverski i hardverski inventar, kolačiće, informacije o pristupu prostorijama Affidee i CCTV snimke;

l.      Informacije o poslovnim putovanjima i smještaju u poslovne svrhe;

m.   Informacije o zdravlju i sigurnosti, npr. evidencije o nesrećama na radu, informacije o pokrenutim tužbama za ozljede (koje utiču na kompaniju Affidea), zdravstvene potvrde, procjene sposobnosti za rad ili druge izvještaje o radnoj sposobnosti i rezultate testova na droge i alkohol; te

n.     Informacije o Vašem bivšem i/ili potencijalnom i/ili paralelnom poslodavcu.

 

4.               Izvori ličnih podataka

 

4.1            Mi lične podatke ili posebne lične podatke prikupljamo od Vas direktno ili, u nekim slučajevima, iz drugih izvora. Drugi izvori uključuju:

a.     Informacije o tekućim kaznenim postupcima prikupljamo od tijela za provjeru kaznenih evidencija;

b.     Informacije o Vašoj karijeri prije nego što ste se pridružili kompaniji Affidea i druge informacije o Vašoj osposobljenosti  za rad u kompaniji Affidea prikupljamo od referentnih osoba koje ste imenovali;

c.     Informacije o Vašem zdravlju, uključujući i Vašu sposobnost za rad i/ili pogodnosti ili prilagodbe koje treba razmotriti prikupljamo od Vašeg doktora (opšte prakse), drugih specijalizovanih medicinskih savjetnika  ili medicinskog vještaka kojeg je imenovala Affidea;

d.     Informacije prikupljene preko IT sistema i drugih uređaja kompanije Affidea kako je navedeno dalje u tekstu pod tačkom o praćenju;

e.     Neke javno dostupne informacije iz javnih izvora (uključujući i internet); i

f.      Informacije o Vašem pravu na sudjelovanje u ili primanje isplata ili naknada prema bilo kojem osiguranju ili penzijskom planu koji pruža ili kojim upravlja Affidea, od nadležnog pružaoca usluga ili njegovog imenovanog predstavnika.

 

5.               Svrhe obrade Vaših ličnih podataka

 

5.1            Affidea prikuplja i koristi Vaše lične i posebne podatke prvenstveno za potrebe izvršenja ugovora s Vama.

 

5.2            Affidea takođe može prikupljati i koristiti lične podatke kada je to potrebno i u druge zakonite svrhe, kao što su:

a.     Kako bismo mogli efektivno voditi svoje poslovanje – npr. za potrebe IT bezbjednosti/upravljanja, računovodstva, korisničkih usluga ili finansijskog planiranja; i

b.     Kako bismo istraživali potencijalne povrede zakonskih obaveza prema nama ili članovima našeg osoblja i/ili naših internih politika – bilo da ste tu povredu počinili Vi ili netko drugi. Npr. možemo pratiti Vašu aktivnost pretraživanja ili komunikacije ili Vašu lokaciju dok koristite uređaje ili sisteme kompanije Affidea, ako sumnjamo u to da ste uključeni u phishing prevare, prevare ili aktivnosti koje predstavljaju konkurentsko djelovaje ili nisu u skladu s Vašim poslom koji obavljate za kompaniju Affidea ili Vaše djelovanje ugrožava nečije lične podatke.

 

5.3            Inače, Affidea može obrađivati neke od Vaših ličnih i posebnih podataka iz sljedećih razloga koji predstavljaju zakonsku osnovu na osnovu važećeg zakonodavstva:

a.     Kako bi ispunilo zakonsku obavezu koja proizlazi iz sudskih odobrenja, ili ostvarivalo ili branilo zakonska prava kompanije Affidea i/ili bilo kojeg društva unutar grupacije Affidea;

b.     Tamo gdje je to potrebno, za potrebe preventivne medicine ili medicine rada, za procjenu Vaše radne sposobnosti ili dijagnosticiranja, liječenja ili njege za neku bolest (npr. ako Affidea treba uputiti nekog zdravstvenog radnika na pregled u cilju dobijanja izvještaja o sposobnosti za rad ili izmjeri izloženost zračenju);

c.     Kako bi sezaštitili vitalni interesi radnika – npr. ako niste sposobni za rad i trebamo dogovoriti hitno medicinsko liječenje.

 

5.4            Kada je Affidea dužna u skladu sa zakonom prikupljati i obrađivati Vaše lične ili posebne lične podatke ili ako se ti podaci trebaju prikupljati i obrađivati radi sklapanja ugovora s nama (npr. podaci o Vašem računu, podaci o Vašoj plati / naknadama itd. potrebni su kako bi Vam se izvršila isplata) i ako nam odbijete dati te lične podatke, to za kompaniju Affidea može predstavljati razlog da ne sklopi ugovor s Vama (ili da ne nastavi poslovni odnos s Vama).

6.               Praćenje

 

6.1            Affidea će sprovoditi automatsko praćenje svojih IT i komunikacionih sistema te mobilnih i drugih uređaja putem automatizovanih alata kao što su softver protiv malvera, filtriranje internetskih stranica i filtriranje neželjene pošte. Takođe sprovodimo praćenje svojih fizičkih lokacija, npr. pomoću sistema kamera (CCTV) i sistema za kontrolu pristupa.

 

6.2            Affidea može takođe sprovoditi određeno ručno ili parcijalno automatsko praćenje koje uključuje, npr. pregledavanje podataka iz emaila i ostale komunikacije, podataka o pretraživanju i aktivnosti (npr. podaci o preuzimanju ili uređivanju u IT sistemima), daljinsko pristupanje i brisanje uređaja i snimanje informacija vezano za fizičku lokaciju Zaposlenika / Radnika (ili njihovih uređaja). Ovi će se podaci zadržavati u skladu s definisanim periodom čuvanja podataka.

 

6.3            Zbog navedenog praćenja svi Zaposlenici i Radnici trebaju pažljivo razmisliti o tome hoće li koristiti imovinu kompanije Affidea za ličnu upotrebu, a posebno kompanijske email sisteme. Molimo imajte na umu da možemo doznati sve lične podatke, uključujući i one drugih osoba,  stoga trebate biti jako pažljivi i navoditi što manje ličnih informacija.

 

6.4            Primarna svrha ovog praćenja jeste zaštititi kompaniju Affidea, njene zaposlenike i ostale radnike, pacijente, klijente i poslovne partnere, npr.:

a.     radi opšteg mrežnog rada i sigurnosti, uključujući i sigurnost IT sistema, vozila i ostale imovine kompanije Affidea, i optimalnog rada njene mreže i uređaja;

b.     radi dokazivanja poslovnih transakcija i arhiviranja;

c.     radi obučavanja, osposobljavanja, ocjenjivanja i praćenja performansi zaposlenika i ostalih radnika;

d.     radi ispunjenja Vaših prava i prava drugih subjekata u skladu s važećim pravom iz oblasti zaštite podataka;

e.     radi praćenja i/ili daljinskog brisanja izgubljenih ili ukradenih uređaja ili vozila Affidea;

f.      radi zaštite povjerljivih informacija i intelektualne svojine;

g.     radi istraživanja povreda internih pravilnika, prevara ili drugih nezakonitih ili nedozvoljenih aktivnosti ili radi rješavanja ličnih ili poslovnih incidenata;

h.     radi istraživanja sigurnosnih incidenata i povreda ličnih podataka;

i.      radi osiguravanja kontinuiteta poslovanja (kao što je praćenje poslovnih emailova i ostale komunikacije nakon odlaska nekog zaposlenika / radnika ili njegove odsutnosti zbog bolesti ili drugih razloga);

j.       radi fizičke bezbjednosti svojih prostorija, vozila i imovine; i/ili

k.     kako bi se osiguralo efektivno korištenje naših vozila na način koji je u skladu s obavezama iz bilo koje polise osiguranja koju je sklopila kompanija Affidea.

 

6.5            Aktivnost praćenja biće kontinuirana i bez prekida. Ipak, Affidea se obavezuje osigurati da bude proporcionalno zakonitim svrhama, i kako je propisano ili dopušteno važećim zakonima. Prije preduzimanja bilo kakvih invazivnih radnji praćenja uzećemo u obzir Vaša razumna očekivanja vezano za privatnost i procijeniti postoje li manje invazivne opcije.

 

6.6            Trebate biti svjesni da se svaki email, poruka, datoteka, podatak, dokument, faks, telefonski razgovor, objava na društvenim medijima ili instant poruka, ili druga vrsta informacije koja je poslana na ili iz, primljena ili ispisana iz, ili generisana, spremljena ili zabilježena unutar našeg IT i/ili komunikacionog sistema i/ili na naše uređaje, smatra poslovnom imovinom i možemo je pratiti u skladu s važećim zakonom.

 

6.7            Slično tome, trebate biti svjesni da se informacije mogu pratiti ili na drugi način prikupljati iz druge imovine u vlasništvu kompanije Affidea, uključujući i vozila kompanije Affidea (npr. putem uređaje za geolokacijsko praćenje i/ili sigurnosnih sistema za praćenje ulaska u prostorije kompanije Affidea).

 

7.               S kim dijelimo Vaše lične podatke

 

7.1            Affidea vodi brigu o tome da pristup Vašim ličnim podacima dopusti samo onim osobama kojima je taj pristup potreban radi obavljanja njihovih zadataka i obaveza, i trećim stranama koje imaju legitiman interes za pristup istim. Kad god dopustimo trećoj strani da pristupi Vašim ličnim podacima, primijenićemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da se podaci koriste na način koji je u skladu s ovom Obavijesti i na način da se očuva povjerljivost i integritet podataka.

 

7.2            U mjeri u kojoj je to potrebno, Vaše ćemo lične podatke dijeliti s drugim članicama grupacije Affidea u svijetu (npr. preko sistema upravljanja ljudskim resursima i sistema za plate, u slučaju poslovnih putovanja, upućivanja na rad na neku drugu lokaciju unutar grupacije Affidea).

 

7.3            Neke lične podatke ćemo staviti na raspolaganje trećim stranama koje su naši pružaoci usluga. Ako želite dodatne informacije o tim trećim licima, obratite se Vašem timu za ljudske resurse ili Referentu za zaštitu podataka. Podatke otkrivamo samo onim osobama koje ih trebaju znati i u skladu s važećim zakonom za zaštitu podataka. Na primjer, neke lične informacije učiniće se dostupne trećim stranama koje nam pružaju usluge poput: sistema i arhiviranja podataka o ljudskim resursima i drugih podataka, podrška za obračun plata, pravno, finansijsko i drugo savjetovanje, organizacija putovanja zaposlenika, obračun naknada, prijavljivanje troškova, rješavanje opštih softverskih / IT problema, savjetovanje iz oblasti medicine rada, agencija za provjeru kaznenih evidencija i naši osiguravatelji ili njihovi imenovani zastupnici.

 

7.4            Lične podatke takođe možemo otkrivati trećim stranama po drugim zakonitim osnovama koje uključuju:

a.     Ispunjavanje naše zakonske obaveze, što uključuje poštovanje zakona, propisa ili ugovora, ili ispunjenje sudskog naloga, administrativnog ili sudskog postupka, ili ispunjenje zahtjeva vezanih za nacionalnu bezbjednost ili sprovođenje zakona, što uključuje, ali se ne ograničava na sudske naloge ili naloge za pretraživanje. Primjeri mogu uključivati slučajeve kada su informacije o Vama zatražila tijela za zaštitu podataka, tijela nadležna za zdravlje i sigurnost na radu ili ako je izvještaj potrebno dati policiji ili tužilaštvu;

b.     Po potrebi, uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana prava od potencijalnih, prijetećih ili stvarnih sporova (npr. ako Vas bivši saradnik imenuje u nekom sudskom postupku koji se odnosi na kompaniju Affidea);

c.     Slučajeve kada je to potrebno radi zaštite vitalnih interesa Vas lično ili neke druge osobe (npr. ako ste onesposobljeni i trebamo Vam dogovoriti hitno medicinsko liječenje); i

d.     Vezano uz prodaju, ustupanje ili druge vrste prenosa našeg poslovanja dijelom ili u cijelosti.

 

8.               Period čuvanja podataka

 

8.1            Lični podaci će se čuvati i obrađivati samo onda kada je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva navedenih u ovoj Obavijesti i to tokom određenog perioda nakon Vašeg odlaska iz kompanije Affidea koje je propisano ugovorom s trećim stranama, lokalnim zakonima ili drugim pravilnicima kompanije Affidea.

8.2            Zavisno o vrsti podataka, IMC Banja Luka zadržava podatke tokom razdoblja koje može biti od 60 dana do 3o godina. U iznimnim slučajevima, to razdoblje zadržavanja može biti i duže ako je tako propisano ili dopušteno važećim propisima. Kako želite informacije o čuvanju podataka, obratite se svojem timu za ljudske resurse ili Referentu za zaštitu podataka.

8.3            Affidea želi osigurati da se Vaši lični podaci čuvaju, i kada je to potrebno, sigurno brišu ili uništavaju u skladu s pravilnicima, smjernicama i procedurama koje se povremeno šalju vezano za čuvanje ličnih podataka.

 

9.               Vaša prava i slobode iz oblasti zaštite podataka

 

9.1            U skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka, pripadaju Vam mnoga prava, kao što su sljedeća:

a.     Pravo da zatražite pristup svojim ličnim informacijama. To znači da imate pravo da dobijete potvrdu da se Vaše informacije obrađuju, i pristupiti svojim ličnim informacijama koje obrađujemo i da dobijete informacije o tome šta Affidea radi s Vašim ličnim informacijama.

b.     Pravo da zatražite ispravak Vaših ličnih informacija. To znači da imate pravo tražiti da se Vaši lični podaci isprave ili dopune ako su netačni ili nepotpuni.

c.     Pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih informacija. To znači da imate pravo da se Vaše lične  informacije izbrišu u posebnim okolnostima, ako ne postoje zakoniti razlozi da se nastavi s njihovom obradom.

d.     Pravo da zatražite ograničenje obrade. To znači da možete zatražiti obustavu obrade Vaših ličnih informacija. Ako je Vaš zahtjev valjan, to znači da nam je dopušteno čuvati Vaše lične informacije, ali ih više ne smijemo obrađivati.

e.     Pravo na prenosivost podataka. Ono Vam omogućuje da dobijete i ponovno koristite Vaše lične informacije koje ste nam dali za Vaše lične svrhe. Imate pravo jednostavno primiti i prenositi elektronsku kopiju Vaših ličnih podataka i od nas zatražiti da ih proslijedimo nekom drugom procesoru podataka.

f.      Pravo na prigovor protiv obrade Vaših ličnih informacija.

 

9.2            Ako imate bilo kakvih pitanja o Vašim pravima vezano za podatke ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje tih prava vezano za lične informacije iz ove Obavijesti o privatnosti podataka, trebate uputiti pismeni zahtjev (ako je moguće jasno ga označiti kao takvog) našem Referentu za zaštitu podataka (vidi kontakt podatke niže u tekstu).

 

9.3            Trebate imati na umu da ta prava nisu apsolutna i da postoje mnogobrojni izuzeci, ograničenja i kvantifikacije s obzirom na gore opisana prava  vezana za podatke, npr.:

a.     Affidea može zatražiti identifikacione isprave kako bi provjerila da ste zahtjev zaista Vi poslali ili da je poslan u Vaše ime;

b.     Affidea može odbiti postupanje po takvom zahtjevu ako ih smatra pretjeranim i/ili očito neosnovanim (npr. ako je isti zahtjev podnesen više puta). Ako Affidea ipak odluči postupiti po takvom zahtjevu, ima pravo naplatiti razumnu naknadu za postupak; i/ ili

c.     Ako je zahtjev posebno složen, Affidea se može naći u nemogućnosti da ga ispuni u potpunosti unutar uobičajenog vremenskog roka i može zatražiti produženje roka za njegovo ispunjenje.

 

9.4            Nema drugih posebnih izuzeća i ograničenja koja se odnose na prava vezana uz podatke. Affidea će Vas kontaktirati kako biste raspravili o svim iznimkama, izuzecima, ograničenjima i kvantifikacijama nakon svakog dostavljenog zahtjeva i ako smatra da se ona primjenjuju u određenoj okolnosti.

 

9.5            Ako od nekog pojedinca zaprimite zahtjev za ostvarenje prava vezano za podatke  (npr. od pacijenta), trebate ga bezbijedno i u najkraćem mogućem roku proslijediti Referentu za zaštitu podataka u Vašoj zemlji (vidi kontakt podatke niže u tekstu).

 

10.            Ažuriranje ove Obavijesti o privatnosti podataka

 

Ova Obavijest o privatnosti podataka može se povremeno ažurirati kako bi odražavala potrebne izmjene koje su uvedene u našu praksu u oblasti čuvanja privatnosti. Molimo redovno provjeravajte ovu Obavijest o privatnosti podataka. U slučajevima kada te izmjene stvarno utiču na Vaša prava o privatnosti podataka obavijestićemo Vas o tome putem cirkularnog pisma upućenog svima u kompaniji Affidea i na početku Obavijesti o privatnosti podataka navesti datum njene zadnje revizije.

 

11.            Pitanja i komentari

 

11.1          Sva pitanja ili komentare vezane za ovu Obavijest o privatnosti podataka i naše prakse iz oblasti privatnosti možete uputiti Referentu za zaštitu podataka kompanije Affidea za Vašu zemlju (e-mail adresa dijana.stricic@affidea.com, dpo.ba@affidea.com, telefonski broj: 051 320 510).

 

11.2          Imate pravo na podnošanje bilo kakve tužbe nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH, ipak, pozivamo Vas da problem prvo pokušate interno riješiti s nama.