Informacije za pacijente – Zaštita ličnih podataka

Kod nas su Vaši podaci bezbjedni

Affidea se obavezala poštovati Vaša prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Sigurnost Vaših ličnih i medicinskih podataka je od iznimne važnosti za nas. Naša Obavijest pacijentima o zaštiti podataka („Obavijest“) sadrži ključne informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše podatke tokom pružanja medicinskih usluga. Ljubazno Vas molimo da odvojite trenutak i pročitate Obavijest kako bi Vam bilo jasno zašto i kako obrađujemo Vaše lične podatke.

U Obavijesti možete pronaći informacije o sljedećem: (a) podacima o identitetu i kontakt podacima procesora podataka; (b) kontakt podacima službenika za zaštitu podataka; (c) svrhama i pravnim osnovama obrade; (d) izvorima Vaših ličnih podataka; (e) primateljima Vaših ličnih podataka; (f) razdoblju tokom kojeg će se Vaši lični podaci čuvati; (g) Vašim pravima u skladu sa zakonima o zaštiti podataka; (h) međunarodnim prenosima podataka.

Vaša izjava o zaštiti podataka

I. Obavezna potvrda potrebna za sprovođenje medicinske usluge (vidi tačku 1.1 Obavijesti)

Ja, dolje potpisani, potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam primio Obavijest o privatnosti podataka i njezin Aneks u kojima se objašnjava kako Affidea obrađuje moje lične podatke za potrebe medicinskog liječenja.

II. Opcionalna ovlaštenja (vidi tačke 1.2-1.3. Obavijesti)

Ja, dolje potpisani, označavanjem donjih kućica ovim putem dobrovoljno ovlašćujem Affideu da obrađuje moje lične podatke u dodatne svrhe. Razumijem da moje neprihvatanje da dam svoje podatke za ove dodatne svrhe neće ni na koji način uticati na medicinske usluge koje mi pruža Affidea. Označi ovdje:

q Saglasan/sna sam da moje lične informacije budu anonimizirane kako bi ih Affidea mogla koristiti i dijeliti u istraživačke i razvojne svrhe

q Saglasan/sna sam da se moj zdravstveni karton čuva u Affidei u periodu od 75 godina od dana pružanja medicinske usluge

q Saglasan/sna sam da Affidea koristi moje lične podatke kako bi kroz analizu podataka poboljšala svoje usluge

q Saglasan/sna sam da me se kontaktira u opšte marketinške svrhe putem e-maila

 

Saglasan/sna sam da iskažem svoj stepen zadovoljstva medicinskim uslugama koje su mi pružene u Affidei putem

q ankete
q e-maila
q telefona

Saglasan/sna sam da me se kontaktira u personalizirane marketinške svrhe putem

q e-maila
q SMS-a
q telefona

Mjesto i datum: ______________________________________

Ispisati puno ime pacijenta: ______________________________

Potpis pacijenta: _______________________________

Ako pacijent ne može samostalno dati izjavu i/ili potpisati, molimo navedite razlog i identifikacijske podatke njegovog zastupnika:

q dijete mlađe od 18 godina
q odrasla osoba koja pripada jednoj od kategorija društveno ugroženih lica
q ostalo: ___________________________________________
Ispisati puno ime zastupnika: _______________________________
Potpis zastupnika: ___________________________________

 

Obavijest pacijentima o privatnosti podataka

Affidea je pružalac medicinskih usluga s visokim etičkim standardima. „Affidea“ („mi“ ili „nas“ ili „naš“) odnosi se na IMC Banja Luka, sa sjedištem u ul. Bana Milosavljevića 8, Banja Luka, te Centrom za radioterapiju u ul. Dvanaest beba bb, Banja Luka.

1.     Pravni razlozi obrade Vaših ličnih podataka

Obavezali smo se štititi i obrađivati Vaše lične podatke i to smo dužni činiti u skladu sa zakonom. Naši medicinski radnici imaju profesionalnu obavezu čuvanja povjerljivosti podataka.

1.1.   Vaše lične i zdravstvene podatke koristimo kako bismo Vam mogli pružiti traženu medicinsku uslugu.

Obrada Vaših osnovnih ličnih podataka (npr. ime i kontakt podaci) neophodna je za zakazivanje termina Vašeg pregleda i za pružanje medicinskih usluga koje su Vam potrebne. Ugovor o pružanju medicinske usluge predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših osnovnih ličnih podataka.

Vaši zdravstveni podaci obuhvataju informacije vezane uz Vaše zdravlje (npr. informacije o zatraženom terapijskom postupku i našoj zdravstvenoj procjeni). To što Vam pružamo usluge medicinskog liječenja  za nas predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših zdravstvenih podataka.

Ako se nađete u ekstremnim uslovima ili uslovima opasnim po život dok ste u nekom od naših centara, Vaše ćemo zdravstvene podatke koristiti po osnovi zaštite Vaših vitalnih interesa  kako bismo sačuvali Vaše zdravlje i dobrobit.

1.2.   Stalno unapređujemo svoje usluge.

Mi u Affidei stalno tražimo bolje načine za pružanje naših usluga.

Ako Vam ne smeta da Vas nakon Vaše posjete kontaktiramo radi povratnih informacija o Vašem iskustvu, Vaše sudjelovanje u anketi o zadovoljstvu je opcionalno i ono neće uticati na usluge koje Vam pružamo. Ako se tome ne protivite, takođe ćemo ispitati i Vaše korištenje naših usluga kroz analizu podataka koje prikupimo o Vama kako bismo mogli pronaći nove načine za bolje pružanje usluga (nor. gledamo lokaciju pacijenata da bi odlučili treba li ili ne otvoriti novi medicinski centar). Mi ovo radimo iz našeg vlastitog legitimnog interesa kako bismo prepoznali što možemo poboljšati.

1.3.   Takođe možete, ako želite, dobrovoljno dati svoju saglasnost za sljedeće dodatne korisne obrade podataka u Affidei. Označavanjem odgovarajuće kućice u dijelu „Vaša izjava o zaštiti podataka“ možete nam dobrovoljno  dati svoju suglasnost za sljedeće radnje, bez ikakvih dodatnih troškova.

 

A)    Čuvanje Vašeg zdravstvenog kartona tokom razdoblja od 75 godina 

Zdravstvene informacije su izuzetno korisne za Vas, i ako se slažete, željeli bismo ih čuvati kako bismo Vam mogli pružati bolju dugoročnu zdravstvenu njegu. Znamo kako Vam je teško pronaći stara medicinska dokumenta i znamo koliko su Vaše istorijske medicinske informacije korisne kod procjene Vašeg stanja i/ili pružanja usluga medicinskog liječenja. Ako se slažete, željeli bismo čuvati Vaše medicinske informacije tokom razdoblja od 75 godina što odgovara prosječnom očekivanom životnom vijeku (u usporedbi sa zakonskim razdobljem čuvanja od 10 godina) kako bismo mogli pristupiti Vašim dugoročnijim ličnim elektroničkim zdravstvenim zapisima i jasno procijeniti Vaša eventualna buduća zdravstvena stanja.

B)     Anonimizacija Vaših podataka radi unapređenja medicinskih usluga

Obavezali smo se na kontinuirano unapređenje svojih medicinskih usluga. Ljubazno Vas molimo da nam u tome pomognete na način da nam dopustite da anonimiziramo primjerak Vaših ličnih podataka i da ih koristimo u istraživanjima i razvoju. Anonimizacija je postupak koji se sprovodi nad ličnim podacima (ili nad kompletom ličnih podataka) kako bi se učinilo da bude trajno nemoguće identifikovati osobu na koju se ti lični podaci odnose. Na taj način ostajete anonimni. Na području istraživanja i razvoja, namjeravamo sarađivati s drugim ustanovam na području zdravstvene njege i informacionih tehnologija te s njima namjeravamo razmjenjivati podatke (nakon što su u potpunosti i nepovratno anonimizirani). Vaši anonimizirani podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe i neće obuhvatati informacije koje bi omogućivale ličnuidentifikaciju.

C)    Kontaktiranje u marketinške svrhe

Želimo da budete svjesni naših opštih medicinskih usluga i da koristite naše promocije izrađene po mjeri i personalizirane medicinske usluge. Ako ste saglasni da Vas kontaktiramo radi personaliziranog marketinga, možete primati i podsjetnike za preglede koji se ponavljaju.

Ako naknadno promijenite mišljenje, možete povući svoju saglasnost i to ni na koji način neće uticati na medicinsko liječenje koje dobijate kod nas.

2.     Podaci koje obrađujemo

Dok imate potrebu za Affideinim uslugama, Vaše lične podatke prikupljamo iz tri izvora: (1) od Vas, (2) od drugih i (3) iz našeg medicinskog djelovanja.

(1) Kako bismo Vam mogli pružiti medicinsku uslugu, od Vas tražimo da nam date svoje osnovne lične podatke (posebno svoje lične identifikacione podatke), Vaše podatke o plaćanju i osiguranju (podaci potrebni za naplatu naših usluga) i Vaše zdravstvene podatke (posebno informacije o Vašem zdravstvenom stanju). Ako odlučite s nama podijeliti prethodno rađene snimke i medicinske izvještaje kako bismo ih mogli koristiti, pohraniti ćemo ih i obrađivati u našim sistemima za potrebe pružanja usluga medicinskog liječenja Vama. Ako dobrovoljno date kontakt informacije Vaših srodnika ili članova porodice, ti će se podaci koristiti samo u slučaju da ne možemo doći do Vas, ili u hitnim slučajevima.

(2) Mi prikupljamo lične podatke od drugih u sljedećim slučajevima:

a)  Ako ste upućeni u naš centar od strane pružatelja medicinskih usluga (preko Vašeg ordinirajućeg ljekara ili bolničke ustanove) tu ćemo osobu konsultovati po pitanju Vašeg zdravstvenog stanja i/ili liječenja, ako to bude potrebno radi pronalaženja najprikladnije medicinske usluge za Vas.

b)  Ako usluga medicinskog liječenja koje Vam pružamo plaća zdravstveno osiguranje (javno ili privatno) moramo provjeriti Vaše osigurateljno pokriće prije nego Vam pružimo predmetnu medicinsku uslugu.

(3) Dok Vam pružamo usluge medicinskog liječenja, mi izrađujemo zdravstvenu sliku o Vama. Kao pružalac medicinskih usluga, Affidea je u skladu sa zakonom dužna pažljivo dokumentovati usluge koje Vam pruža.

Za više informacija o podacima koje obrađujemo, molimo Vas da pročitate Aneks ove Obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

3.     Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Affidea čuva Vaše lične podatke za vrijeme razdoblja potrebnog za pružanje medicinskih usluga i tokom  razdoblja propisanog mjerodavnim medicinskim, poreskim, računovodstvenim i ostalim zakonodavnim zahtjevima. Ako naša zakonska obaveza čuvanja Vaših podataka prestane, mi ćemo Vaše podatke izbrisati ili ih anonimizirati. Anonimizacija je postupak koji se provodi nad ličnim podacima (ili nad kompletom ličnih podataka) osim ako nam ne date suglasnost da čuvamo spise 75 godina. Affidea neće brisati ili anonimizirati Vaše podatke ako se utvrdi alternativna pravna osnova za njihovo čuvanje, npr. legitiman interes Affidee da se odbrani od tužbe. Ako to bude slučaj, kontaktiraćemo Vas.

Za dodatne informacije o tome koliko dugo čuvamo Vaše podatke, molimo Vas da pročitate Aneks ovoj Obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

4.     S kim dijelimo Vaše podatke

Dok imate potrebu za Affideinim uslugama, Vaše lične podatke dijelimo s tri različite vrste primatelja: (1) s pružateljima usluga kojima dajemo uputstva, (2) s nezavisnim pružateljima usluga i (3) s osobama za koje nas zatražite da podijelimo podatke s njima.

(1) Affidea koristi pružatelje usluga (tzv. obrađivači podataka) kako bi nam pomogli u obradi ličnih informacija koje primimo i pripremimo (npr. firme koje prodaju medicinski i finansijski softver i harver, podugovoreni medicinski stručnjaci, pružatelji usluge čuvanja papirnate dokumentacije). Obrađivači podataka djeluju za račun Affidee i u skladu s našim pismenim uputstvima. Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(2) Vaše lične podatke dijelimo s trećim stranama (tj. primateljima koji su nezavisni od nas) u sljedećim slučajevima:

a)    Ako je to zakonom propisano.

b)    Ako je to potrebno za izvršenje naše obveze prema medicinskom stručnjaku ili osiguravatelju s kojim imate ugovor.

c)    Ako je to potrebno za zaštitu Vaših životno važnih interesa, Vaše zdravstvene podatke ćemo podijeliti i s drugim medicinskim djelatnicima.

Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(3) Možete zatražiti da Vaše zdravstvene podatke pošaljemo Vašem ordinirajućem ili porodičnom ljekaru. Ako od nas želite zatražiti da Vaše podatke podijelimo s nekim, ljubazno Vam savjetujemo da prije toga provjerite kako i zašto ta osoba uopće treba obrađivati Vaše lične podatke. Djelatnost obrade nekog primatelja kao treće strane nalazi se izvan naše kontrole i odgovornosti.  Ako želite da podijelimo Vaše zdravstvene podatke s drugim medicinskim djelatnicima, molimo Vas da od naših službenika na recepciji zatražite informacije o dostupnim sredstvima za takav prijenos podataka.

Za dodatne informacije o primaocima Vaših ličnih podataka molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

5.     Internacionalni prenosi podataka

Postoji mogućnost da će se Vaši lični podaci trebati podijeliti s primaocima koji se nalaze izvan Evrope. Prije prenosa Vaših podataka izvan Europe, na Vaše će se podatke primijeniti zaštitna mjera dok ne provjerimo (1) da je zemlja primaoca obuhvaćena odlukom Evropske komisije o primjerenosti i (2) da se koriste takozvana obavezujuća korporativna pravila ili standardni EU ugovori. Ako Vaše podatke trebamo prenijeti u zemlju koja nije obuhvaćena nikakvom odlukom Evropske komisije o primjerenosti, unaprijed ćemo Vas obavijestiti o tom prenosu.

Za dodatne informacije o lokaciji Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pročitate Aneks ovoj Obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

6.     Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka

Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka naš je prioritet. Vaši lični podaci se sigurnosno čuvaju kod nas ili kod naših pažljivo odabranih pružaoca usluga. Kada naši pružaoci usluga zdravstvene podatke obrađuju za naš račun od njih tražimo da primjenjuju visok nivo zaštite.

Mi osiguravamo da su uspostavljene vrlo stroge sigurnosne mjere kako bi Vaši lični podaci bili sigurni od bilo kakvog gubitka i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa ili prenosa.

7.     Vaša prava

Vama u skladu sa zakonodavstvom na području zaštite podataka pripadaju sljedeća prava.

7.1.   Pravo na zahtijevanje pristupa Vašim ličnim podacima. To znači da imate pravo znati da se Vaši podaci obrađuju i imate pravo na pristup Vašim ličnim podacima koje mi obrađujemo i da Vam se da informacija o tome šta Affidea radi s Vašim ličnim podacima.

7.2.   Pravo na zahtijevanje ispravke Vaših ličnih podataka. To znači da imate pravo na to da se Vaši lični podaci isprave ili dopune ako su netačni ili nepotpuni.

7.3.   Pravo na zahtijevanje brisanja Vaših ličnih podataka. To znači da imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka u specifičnim okolnostima ako ne postoji zakoniti razlog za nastavljanje obrade.

7.4.   Pravo na zahtijevanje da zaustavimo obradu. To znači da možete zatražiti da ‘blokiramo’ obradu Vaših ličnih podataka. Vaš valjani zahtjev će značiti da nam je dopušteno čuvati Vaše lične podatke, ali ne da ih dalje obrađujemo.

7.5.   Pravo na prenosivost podataka. Ono Vam omogućuje pristup i ponovno korištenje ličnih podataka koje ste nam dali za svoje vlastite svrhe u okviru različitih usluga. Imate pravo na jednostavno primanje i prenos Vaših ličnih podataka u elektronskom obliku i imate pravo zatražiti nas da ih proslijedimo nekom drugom obrađivaču.

7.6.   Pravo na odbijanje obrade Vaših ličnih informacija u svrhe izravnog marketinga.

Ako želite iskoristiti svoja prava ili želite dodatne informacije o svojim gore navedenim pravima, molimo Vas da se obratite nekom od naših službenika na recepciji ili da kontaktirate našeg referenta za zaštitu podataka (kontakt podaci su navedeni u tački 8 niže u tekstu).

8.     Ako imate bilo kakvih pitanja

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije, slobodno kontaktirajte našeg referenta za zaštitu podataka (e-mail: dpo.ba@affidea.com, poštanska adresa: Dvanaest beba bb; telefonski broj: 051/223-350) ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji za više informacija. Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo Vaše podatke, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH. Ipak, radije bismo da se nama prvo obratite u slučaju da imate bilo kakav problem.