Knjiga “Radijaciona onkologija”

Ovdje možete preuzeti knjigu Radijaciona onkologija

Knjiga Radijaciona onkologija predstavlja kompleksno štivo u kome autori na sveobuhvatan i sistematičan, logičan i praktičan način opisuju principe primjene radioterapije kao komplementarnog terapijskog modaliteta u okviru multidisciplinarnog liječenja onkoloških bolesnika. Čitajući poglavlja knjige koja obrađuju osnove radijacione fizike, radiobiologije, kliničke onkologije, sa težištem na detaljima u vezi sa primjenom radioterapije u liječenju malignih tumora različitih lokalizacija, čitalac dobija obilje informacija koje mu omogućavaju sticanje znanja i vještina za primjenu radijacione onkologije u kliničkoj praksi.