Informacije za privatne pacijente

Da biste došli na liječenje u Centar za radioterapiju Banja Luka potrebno je prvo da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom kako biste dobili detaljne instrukcije oko medicinske dokumentacije koju je potrebno da nam dostavite.

Centar za radioterapiju u Banjoj Luci je privatni radioterapijski centar, uspostavljen po prinicipu Javno-Privatnog Partnerstva. Naš Centar ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske što znači da se naše usluge za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne naplaćuju od pacijenta već pacijent dobija uslugu na osnovu ovjerene zdravstvene knjižice. Privatni pacijenti plaćaju punu cijenu naše usluge. Na osnovu uvida u Vašu medicinsku dokumentaciju,  naš tim će za Vas uraditi preliminarnu kalkulaciju cijene cijelog radioterapijskog tretmana.

Ukoliko Vam je u toku boravka u Banjoj Luci potreban smještaj, naša preporuka je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’ na lokaciji Slatina (www.zotovicbl.com). Postoji i mogućnost rezervacije hotelskog ili drugog vida smještaja (hostel, privatni stan) u gradu, a ukoliko Vam je potrebna asistencija u tom pogledu, mi ćemo Vam rado pomoći.

Naš multidisciplinarni tim je uvijek dostupan i na Vašem raspolaganju za eventualne konsultacije prije i u toku radioterapijskog tretmana.  Nakon završetka tretmana na osnovu Vaše dijagnoze, naš ljekar će Vam zakazati potrebne kontrole, koje zavisno od tipa procedura koje su planirane da se sprovodu, možete obaviti i preko telefona uz slanje rezultata pretraga preko e-maila ili faksa. Ukoliko je potrebno, bićete pozvani u naš Centar radi kontrolnog pregleda.

Naše osoblje je potpuno posvećeno pacijentu i u svakom trenutku će se pobrinuti da se Vaš tretman završi u skladu sa savremenim međunarodnim preporukama koji su kreirani po principu medicine zasnovane na dokazima.