DIBH je jedan od najnovijih dodataka respiratornoj sinhronizovanoj radioterapiji koji se koristi za poštedu rizičnih organa u neposrednoj blizini ciljnog volumena (srce i koronarne arterije).

Ova metoda istovremeno smanjuje kretanje ciljnog volumena tokom isporuke zračenja.

Danas se ova metoda rutinski koristi u radioterapiji lijeve dojke radi poštede koronarnih arterija i srca.

Najnovije naučne studije pokazuju posebnu korist u korištenju ove tehnike i kod ostalih anatomskih lokalizacija (hematološki malignomi, pojedine SBRT lokalizacije itd.)

Vrsta radioterapije zavisi od vrste i stadijuma bolesti koja Vam je dijagnostikovana. Plan liječenja malignih oboljenja donosi multidisciplinarni konzilijum sastavljen od ljekara različitih specijalnosti. Konzilijum na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja medicinskih parametara donosi odluku koji terapijski modalitet i po kojem redosljedu će biti primijenjeni u Vašem slučaju.

 

Za svaku vrstu radioterapije, zavisno od lokalizacije tumora, postoje specifične pripreme. Neophodno je da na prvi pregled dođete u zakazani termin te poštujete instrukcije Vašeg ljekara koji će Vam biti saopšteni prilikom prvog prevoda.
Ukoliko tokom tretmana imate pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da se za odgovore obratite Vašem ljekaru ili medicinskom osoblju koje sprovodi tretman.

Radioterapija kao vrsta liječenja isporučuje se u dnevnim dozama (tzv. frakcija). Jedna frakcija podrazumijeva jedan dnevni dolazak pacijenta u naš centar. Neophodni broj frakcija za Vaše liječenje određuje ljekar specijalista radijacione onkologije na osnovu medicinskih nalaza. U svakoj frakciji isporučuje se propisana doza zračenja koja varira u zavisnosti od vrste oboljenja. Uobičajeno je da se nakon prvog pregleda u našem centru uradi i CT simulacija koja predstavlja CT snimanje na osnovu kojeg se izrađuje Vaš plan liječenja.
Isporuka terapije uobičajeno se sprovodi od ponedjeljka do petka, sa pauzom tokom vikenda. Ovakav režim liječenja je uslovljen specifičnostima radiobiologije tumora i zdravog tkiva. Postoje specifični režimi liječenja koji mogu odstupati od ovog pravila, u smislu isporuke dvije frakcije dnevno, ili isporuka frakcije svakog drugog dana.

U zavisnosti od tipa tretmana, dnevna frakcija traje u prosjeku između 10 i 30 minuta. Ovo vrijeme ne obuhvata pripremu za zračenje, čekanje, presvlačenje i sl.
Nakon završenog zračenja pacijent se može vratiti svojim dnevnim aktivnostima, osim ako nema drugačije preporuke od ljekara.

Neželjeni efekti radioterapije su specifični za regiju koja se zrači. Prilikom prvog pregleda Vaš ljekar će Vam saopštiti neželjene efekte koje možete očekivati tokom i nakon radioterapije kao i način njihovog tretmana.
Opšte preporuke za njegu kože zračene regije su da koža prije zračenja treba biti čista i suha, upotreba masnih krema i drugih kozmetičkih preparata se ne preporučuje. Odjeća koja dolazi u kontakt sa regijom zračenja treba biti komotna i od prirodnih materijala. Izbjegavati nošenje pojaseva, kaiša i ostalih odjevnih predmeta koji vrše pritisak na kožu zračene regije.
Ne preporučuje se izlaganje suncu kože zračene regije jer može potencirati neželjene efekte. Potencijalni neželjeni efekti ostalih organskih sistema (problemi sa mokrenjem, stolicom, gutanjem, i sl.) će Vam se detaljno objasniti tokom prvog pregleda.
Ukoliko tokom tretmana primjetite bilo kakve promjene, molimo Vas da se obratite Vašem ljekaru ili medicinskom osoblju koje sprovodi tretman.

Svakom pacijentu se definiše vrsta tretmana koja će biti najoptimalniji izbor u odnosu na njegovo opšte zdravstveno stanje i stadijum bolesti.

Zato je neophodno da nam dostavite Vašu medicinsku dokumentaciju i konzilijarnu odluku kako bismo odredili najbolju tretmansku opciju za Vas, a na osnovu nje ćemo Vam pripremiti ponudu za liječenje sa cijenom.

 

Link za kontakt