Upitnik o zadovoljstvu

Ovdje bi trebalo omoguciti da se pristupi nasem upitniku o zadovoljstvu pacijenata, ali treba usloviti pristup unosenjem nekog pristupnog parametra da bismo eliminisali bogus unose.