Zašto je radijaciona onkologija značajna?

Prema podacima ASTRO (American Society of Radiation Oncology), od 1.4 miliona oboljelih pacijenata od karcinoma godišnje, 1 milion će biti tretiran radioterapijom i brahiterapijom. Od toga 60% je sa kurativnom namjerom (cilj je postići potpuno izlječenje pacijenta). Prema ovim parametrima, više od polovine onkoloških bolesnika će barem jednom za vrijeme trajanja bolesti biti podvrgnuto tretmanu zračenjem.