dr pavle banović

dr Pavle Banović

Specijalista radijacione onkologije v.d. Medicinskog direktora

Najčešći tumori kojima se bavi su gastrointestinalni tumori i tumori regije glave i vrata, kao i urološki, ginekološki, hematološki tumori i radioterapijom benignih bolesti. Rutinski se bavi stereotaksičnom radioterapijom kranijalnih i ekstrakranijalniih tumora (radiohirurgija/SRS i SBRT). Jedan je od autora univerzitetskog udžbenika “Radijaciona onkologija”.

Naš medicinski tim

Affidea zapošljava samo najbolje medicinske stručnjake posvećene pacijentu i pružanju visokokvalitetnih medicinskih usluga. Ovdje možete pronaći više informacija o članovima našeg medicinskog tima.

dr-ševo-mirjana

dr Mirjana Ševo

Mihajlo-Tovilović-BSc

Mihajlo Tovilović, BSc

dr Oliver Arsovski Affidea IMC Banja Luka

dr Oliver Arsovski

dr kata dabić stanković

dr Kata Dabić Stanković, Doc. dr med. sci.

dr slavica marić mr med sci

dr Slavica Marić, mr med. sci.

dr danijela trokić

dr Danijela Trokić

dr pavle banović

dr Pavle Banović

dr dejan ćazić

dr Dejan Ćazić

dr brankica kreća sovilj

dr Brankica Kreća Sovilj

doc miomed sci goran kolarević

Doc. biomed. sci. Goran Kolarević

milomir milaković msc

Milomir Milaković, MSc

bojan pavičar msc

Bojan Pavičar, MSc

tatjana ignjić msc

Tatjana Ignjić, MSc

petar janjić bsc

Petar Janjić, BSc