Centar za radioterapiju Affidea IMC Banja Luka u korak sa najsavremenijim dostignućima na polju radijacione onkologije

Centar za radioterapiju Banja Luka nastavlja sa trendom redovnog zanavljanja medicinskih uređaja i opreme. Tokom 2020. i 2021. godine, zamijenjena su dva linearna akceleratora i instalirana dva savremena TrueBeam uređaja zajedno sa novom verzijom softvera za planiranje zračne terapije i onkološkim informacionim sistemom. Ovih dana u toku je instalacija najsavremenijeg CT skenera koji će se koristiti za simulaciju odnosno pripremu onkoloških bolesnika za terapiju zračenjem.

Radi se o CT skeneru najnovije, treće generacije GE Discovery RT, proizvedenog od renomiranog proizvođača medicinske opreme General Electric iz SAD koji je, zajedno sa laserskim sistemom, specijalno prilagođen za dobijanje digitalne slike svakog pojedinačnog pacijenta koji treba da primi zračnu terapiju u Affidea IMC Banja Luka.

CT skener je opremljen sa najnovijim algoritmom za respiratornu sinhronizaciju “Deviceless 4DCT” koji omogućava pripremu i sprovođenje najkompleksnijih radioterapijskih tretmana čiji je rezultat usklađenost disanja pacijenta sa snopom zračenja. Na ovaj način se omogućava maksimalna pošteda okolnih zdravih repiratorno pokretnih organa i u isto vrijeme precizna isporuka doze na tumor koji se pokreće zbog disanja. Ova tehnika se posebno primjenjuje kod terapije zračenjem lijeve dojke u cilju izbjegavanja zračenja srca.

Novi CT skener također omogućava precizno planiranje kako radioterapijskih tako i radiohirurških tretmana, svih anatomskih lokalizacija. Ovo znači da nema nikakve potrebe da onkološki pacijenti iz Republike Srpske, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, odlaze van RS i BiH da bi primili bilo koju visoko kompleksnu zračnu terapiju. Affidea IMC Banja Luka redovno sprovodi sve oblike sofisticiranih radiohirurških tretmana i FZO RS u potpunosti snosi troškove ovih terapijskih postupaka. Mnogi privatni pacijenti iz Federacije BiH i regiona dolaze u Centar za radioterapiju u Banja Luci svjesni prednosti liječenja u lokalnim uslovima u odnosu na odlazak u centre za radioterapiju u Turskoj i drugim zemljama.

Ovaj skener karakteriše značajno smanjenje doze zračenja koju pacijent prima tokom snimanja, kao i odličan kvalitet slike koji omogućava precizno planiranje radioterapijskog tretmana. Drugim riječima, precizno se definiše pozicija i oblik tumora u okviru tijela pacijenta da bi se usmjerilo zračenje samo na tumor i poštedilo zdravo tkivo.

Projekat instalacije novog CT skenera obuhvata i instalaciju novog laserskog sistema za tačno pozicioniranje pacijenata LAP Carina Nav, koji takođe pretstavlja zlatni standard na polju visokopreciznih radioterapijskih tretmana.

Obuka medicinskog osoblja za korištenje nove tehnologije je planirana nakon puštanja u rad novog CT skenera i dimenzionisana je tako da se obezbjede nova znanja i vještine u odnosu na dosadašnje višegodišnje iskustvo u radu.

Sa implementacijiom savremenih tehnologija IMC Banja Luka ostaje lider u regionu na polju radijacijske onkologije i ostaje posvećen pružanju vosokosofisticiranih tretmana za liječenje malignih oboljenja za dobrobit nasih pacijenata. Novi CT skener će onkološkim pacijentima obezbjediti nastavak pružanja pravovremene i kvalitetne radioterapije.