Radioterapija (zračenje) VODIČ ZA PACIJENTE

U tekstu koji slijedi napisali smo detaljan vodič na temu medicinske terapije pod nazivom radioterapija, koja se koristi za liječenje raka.

Naći ćete odgovore na sljedeća pitanja:

 • Šta je radioterapija?
 • Kada je neophodno započeti liječenje zračenom terapijom?
 • Koliko često se ide na radioterapiju?
 • Koje vrste radioterapije postoje?
 • Kako se radioterapija primjenjuje kod nemalignih bolesti i benignih tumora?
 • Kako je planirano liječenje zračenjem?
 • Kako se izvodi radioterapija?
 • Koje su nuspojave radioterapije?
 • Kako izgleda njega tokom tretmana?
 • Šta nakon završetka tretmana?

Šta je radioterapija?

Radioterapija je medicinska terapija zračenjem koja koristi precizne, pažljivo usmjerene visokoenergetske zrake za liječenje raka. Cilj radioterapijskog tretmana je uništavanje ćelija raka, a da se okolne zdrave ćelije i tkiva što više poštede. Ćelije raka su osjetljivije na zračenje od zdravih stanica, zbog čega ih visokoenergetski zraci uspijevaju uništiti ili zaustaviti njihov rast. Zračenje također oštećuje zdrave okolne stanice, ali one se obično oporavljaju i zacjeljuju nakon tretmana.

Zračna terapija i početak liječenja

Medicinski profesionalci često naglašavaju bitnost pravovremenog početka liječenja onkoloških pacijenata jer to povećava vjerovatnoću izlječenja. IMC Centar za radioterapiju Banja Luka nema liste čekanja, a u zavisnosti od kompleksnosti tehnike zračenja koja će se primijeniti, pacijenti počinju sa liječenjem u roku od nekoliko dana. Još važnije, u IMC Centar za radioterapiju Banja Luka se nije desilo da pacijent propusti dnevni tretman zbog kvara opreme ili bilo kakvog drugog tehničkog problema.

Koliko često se ide na radioterapiju?

Radioterapija ili zračenje se sprovodi u jednom danu ili u periodu od nekoliko sedmica, u zavisnosti od modaliteta koji se određuje za svakog pacijenta ponaosob. Radioterapija se obično primjenjuje samo radnim danima, od ponedjeljka do petka. Tačan broj tretmana definiše se, dakle, individualno, te će se i u slučaju svakog pacijenta broj tretmana i raspored dolazaka definisati ordinirajući ljekar u koordinaciji sa pacijentom.

Koje vrste radioterapije postoje?

Radioterapija odnosno zračenje sadrži niz različitih modaliteta, a odgovarajući modalitet liječenja radioterapijom se bira na osnovu parametara kao što su bolest zbog koje pacijent dolazi, opšte zdravstveno stanje, kao i niz drugih medicinskih parametara o kojima se diskutuje sa ordinirajući ljekarom.

IMC Centar za radioterapiju Banja Luka pruža čitav dijapazon savremenih terapija zračenjem, tako da se za svakog pacijenta može odabrati optimalan tretman. U našem portfoliju usluga nalaze se: 3DCRT (3D konformalna radioterapija), IMRT (intenzitetom modulisana radioterapija), VMAT (volumenski modulisana lučna terapija zračenjem), SRT (stereotaksična radioterapija), SBRT (stereotaksična ekstrakranijalna radioterapija), DIBH (radioterapija u dubokom udisaju), brahiterapija, kao i terapija zračenjem nemalignih bolesti i benignih tumora.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili nejasnoće molimo vas da nas kontaktirate na 051 340-510

3DCRT (3D konformalna radioterapija)

Ovo je osnovna tehnika radioterapije, u kojoj se snopovi radioterapije prilagođavaju obliku tumora. Uključuje upotrebu MLC (multileaf collimator), elektronskog uređaja za oblikovanje snopova zračenja. 3D konformna radioterapija se rutinski primjenjuje posljednjih 20 godina i standard je moderne radioterapije.

IMRT (intenzitetom modulisana radioterapija)

IMRT je napredna tehnika radioterapije koja koristi modulisane snopove zračenja. Modulacija prilagođava raspodjelu doze prema obliku tumora, što dovodi do optimalne pokrivenosti ciljnog volumena, uz istovremenu poštedu okolnih zdravih organa i tkiva. Specifičnost ove tehnike jeste to što se isporučuje u više zračnih snopova. Optimalan način sprovođenja ove visokokonformalne tehnike jeste isporuka u kombinaciji sa IGRT-om (slikovno vođenom radioterapijom). U IMC Centar za radioterapiju Banja Luka IMRT je uveden u saradnji sa Houston Methodist bolnicom iz Sjedinjenih Američkih Država, a rutinski se primjenjuje od 2011. godine.

VMAT (volumenski modulisana lučna terapija zračenjem)

VMAT je novija tehnološka varijanta IMRT-a, koja podrazumijeva isporuku zračne doze uz pomoć modulisanih lukova. Slično kao kod IMRT-a, proces modulacije prilagođava formu izodoze sa formom ciljnog volumena uz istovremenu poštedu okolnih zdravih organa i tkiva. U odnosu na IMRT, VMAT je superioran u pogledu vremena neophodnog za isporuku tretmana zračenjem, a samim tim je prihvatljiviji za pacijente. Sprovođenje ove terapije zračenjem podrazumijeva kompleksne metode kontrole kvaliteta za svakog pacijenta pojedinačno (PSQA – Patient Specific Quality Assurance). Danas se preko 40% svih tretmana u IMC Centar za radioterapiju Banja Luka isporučuje ovom tehnikom.

SRT (stereotaksijska radioterapija)

SRT je po svojoj definiciji isporuka visokih doza zračenja unutar ograničenog volumena u malom broju frakcija, i to za ciljne volumene u regiji glave. Ova metoda najčešće podrazumijeva visoke doze zračenja po frakciji, te kao takva zahtijeva ne samo specijalnu imobilizaciju pacijenta nego i specifične metode slikovnog vođenja. SRT se koristi za mali broj strogo definisanih indikacija. Indikaciju za sprovođenje ove vrste tretmana donosi specijalista radijacione onkologije na osnovu stepena raširenosti i stadijuma bolesti. Naš tim će preporučiti pacijentu optimalnu metodu radioterapije nakon uvida u njegovo stanje i relevantnu medicinsku dokumentaciju.

SBRT (stereotaksijska ekstrakranijalna radioterapija)

SBRT je po svojoj definiciji isporuka visokih doza zračenja unutar ograničenog volumena u malom broju frakcija, i to za ciljne volumene cijelog tijela. Ova metoda najčešće podrazumijeva visoke doze zračenja po frakciji, te kao takva zahtijeva specijalnu imobilizaciju pacijenta, ali i specifične metode slikovnog vođenja. SBRT se koristi za mali broj strogo definisanih indikacija. Indikaciju za sprovođenje ove vrste tretmana donosi specijalista radijacione onkologije na osnovu stepena raširenosti i stadijuma bolesti. Naš tim će preporučiti pacijentu optimalnu metodu radioterapije nakon uvida u njegovo stanje i relevantnu medicinsku dokumentaciju.

DIBH (radioterapija u dubokom udisaju)

DIBH je jedan od najnovijih dodataka respiratorno sinhronizovanoj radioterapiji, a koristi se za poštedu rizičnih organa u neposrednoj blizini ciljnog volumena (srce i koronarne arterije). DIBH radioterapija istovremeno smanjuje kretanje ciljnog volumena tokom isporuke zračenja. Danas se ona rutinski koristi u radioterapiji lijeve dojke radi poštede koronarnih arterija i srca. Najnovije naučne studije pokazuju posebnu korist u korištenju ove tehnike i kod ostalih anatomskih lokalizacija (hematološki malignomi, pojedine SBRT lokalizacije itd.).

Brahiterapija

Brahiterapija (kontaktna radioterapija) jeste metoda radioterapije koja koristi radioaktivne izvore koji se stavljaju unutar tumorskog tkiva ili u njegovu blizinu. Danas se sprovodi uz pomoć tzv. afterloading tehnike, koja podrazumijeva da specijalista radijacione onkologije postavlja nosače, tzv. aplikatore, u kontakt sa tumorom, a tretman se sprovodi tako što afterloading aparat uvede radioaktivni izvor unutar već postavljenih nosača. U IMC Centar za radioterapiju Banja Luka koristi se HDR brahiterapija velikih brzina doze, što omogućava da se radioterapijski tretman isporuči u svega nekoliko minuta. Dizajn brahiterapijskih aplikatora za HDR smanjuje bol i nelagodu kod pacijenata tokom same intervencije. Brahiterapija se u IMC Centar za radioterapiju Banja Luka sprovodi u ambulantnim uslovima, te se nakon aplikacije i sprovedenog zračenja pacijent kratko opservira i šalje kući.

Radioterapija nemalignih bolesti i benignih tumora

Radioterapija odnosno zračenje se koristi i u tretmanu mnogih nemalignih bolesti, kao i benignih tumora. Indikacije za zračenje nemalignih bolesti jesu:

 • degenerativne esteziopatije i bolne artroze (rameni/lakatni bolni sindrom, gonartroze, artroze zglobova šaka, bursitisi, upale fascija i sl.);
 • akutne/hronične upale (hidradenitisi, karbunkulusi i sl.);
 • hipertropične/hiperproliferativne bolesti mekih tkiva (heterotopička osifikacija različitih zglobova, Dupuytren-ova bolest, keloidi, pterigium i sl.);
 • funkcionalne bolesti (Gravesova orbitopatija, arteriovenske malformacije, makularna degeneracija, ginekomastija uzrokovana hormonalnom terapijom karcinoma prostate i sl.).

Planiranje tretmana

Svaki pacijent dobija tretman koji je prilagođen njegovim specifičnim potrebama. Da bi se uradio plan liječenja, treba se uraditi priprema, koja se naziva simulacija. Simulacija se radi na CT skeneru. Za pacijente kojima će se liječiti glava i/ili područje vrata biće potrebno da se izradi posebna maska. Ova procedura je bezbolna.

Prostorija za simulaciju je velika i prozračna, pa nije problem boraviti u ovom zatvorenom prostoru. Cilj simulacije jeste da na osnovu CT slika napravimo virtuelnog pacijenta, na kojem ćemo pripremiti strategiju liječenja.

U prostoriji za CT simulaciju pacijent leži na kauču mašine. U ovoj fazi ćemo koristiti posebnu, tzv. imobilizacionu opremu, dizajniranu specijalno za pozicioniranje. Pozicioniranje će biti organizovano na način koji će biti komforan, a ujedno će se maksimizirati prednosti liječenja. Osim kod regije glave i vrata, radioterapijski tehnolog će nacrtati oznake izocentra na koži (jedna do tri tačke pomoću uboda tinte). One se koriste kako bismo bili sigurni da je pacijent svaki dan tačno postavljeni za svoj tretman, a ne prave problem kod održavanja lične higijene (kupanje nije zabranjeno).

Ukoliko pacijent ima pejsmejker, obavezno je da se o tome informiše naš medicinski tim.

Simulacija traje otprilike pola sata. Podaci prikupljeni na simulaciji unose se u računarski sistem za planiranje kako bi se izradio individualni plan liječenja.

Nakon simulacije počinje proces planiranja tretmana, koji se odvija u odsustvu pacijenta. Planiranje je proces dizajniranja strategije liječenja, koje, nakon urađene simulacije i prvog razgovora, ordinirajući ljekar priprema zajedno sa medicinskim fizičarima. Ponekad je potrebno više od jednog dana za planiranje tretmana prije početka liječenja radioterapijom.

Terapija zračenjem

Nakon izrade plana liječenja počinje radioterapijski tretman. Radioterapija tj. zračenje se sprovodi na mašinama koje se nazivaju linearni akceleratori. Radioterapijsko liječenje je bezbolno – ne može se vidjeti niti osjetiti zračenje. Takođe, važno je znati da ova vrsta radioterapije ne čini pacijenta radioaktivnim.

Prostorija za radioterapiju je veoma velika i prozračna. Radioterapijski tehnolog/tehničar uvešće pacijenta u prostoriju i pomoći mu da legne na kauč, isti kao i za vrijeme CT simulacije. Pacijent će prvo čuti zvučni signal, koji pokazuje da je mašina uključena. Tretman obično traje oko 15 minuta, ali može potrajati duže tokom prvih nekoliko tretmana zbog provjere svih parametara. Tokom zračenja pacijent boravi sam u prostoriji, ali naši radioterapijski tehnolozi/tehničari ga mogu vidjeti i čuti putem video-sistema i interfona u svakom trenutku. Neophodno je da pacijent ostane miran sve dok mu ne kažemo da je tretman završen.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili nejasnoće molimo vas da nas kontaktirate na 051 340-510

U IMC Centar za radioterapiju Banja Luka koriste se TrueBeam linearni akceleratori, uređaji posljednje tehnološke generacije. Njihova specifičnost ogleda se u tome što omogućavaju sprovođenje najsavremenijih radioterapijskih tretmana kod svih vrsta malignih oboljenja. Izabrana konfiguracija aparata pruža mogućnost izvođenja visokopreciznih radiohirurških tretmana. Primjenom FFF (Flattening Filter Free) energija postiže se isporuka veoma velikih doza radijacije u kratkom vremenu na izuzetno male volumene, što značajno skraćuje vrijeme neophodno za isporuku tretmana, a na taj način pacijentu se omogućava radiohirurški tretman u vremenu kraćem od 10 minuta. Ugrađeni moduli za respiratornu sinhronizaciju u realnom vremenu prate disanje pacijenta i dozu zračenja isporučuju u precizno definisanom dijelu respiratornog ciklusa, zahvaljujući čemu se postiže maksimalna pošteda respiratorno pokretnih zdravih organa i tkiva koji se nalaze u neposrednoj blizini tumora. Takođe, ovi su akceleratori među prvima u Evropi opremljeni visokosofisticiranim sistemom Identify za SGRT (Surface Guided Radiation Therapy). SGRT sistem u realnom vremenu, tok traje zračenje, prati pacijenta i prevenira bilo kakve greške u vezi sa neželjenim pomjeranjima pacijenta, a time i smanjuje mogućnost greške u sprovođenju tretmana. TrueBeam akcelaratori opremljeni su najnovijim algoritmima za slikovno vođenje radioterapijskog tretmana. Zahvaljujući primjeni ovih tehnologija, praktično je moguće prije same isporuke doze vizualizovati tumor i/ili ciljni volumen, te na osnovu slike korigovati geometriju zračnog tretmana i sa submilimetarskom preciznošću isporučiti visoke doze radijacije.

Radioterapija / zračenje – nuspojave

Nuspojave radioterapije mogu varirati u zavisnosti od doze zračenja, upotrebe citostatika uz zračenje, kao i od toga koji se dio tijela tretira. Tokom tretmana moguće su zdravstvene tegobe koje nisu povezane sa samim zračenjem, pa je važno da pacijent razgovara sa svojim doktorom koji će mu sve objasniti. Sljedeće informacije opisuju neke uobičajene nuspojave zračenja koje se mogu pojaviti, kao i druge detalje koji mogu zabrinjavati pacijenta.

Nuspojave radioterapije: pitanja i odgovori za pacijente

Nuspojave radioterapije i kožni efekti

Koža na tretiranom području može postati ružičasta i povremeno možete osjetiti bol, ovisno o vrsti tretmana. Unaprijed ćemo vam reći da li postoji mogućnost da vam se to dogodi. Pridržavajte se preporuka ljekara jer će vam one pomoći. Možete oprati kožu i okupati se ili istuširati, ali savjetujemo vam da ne budete predugo u vodi ili da voda nije jako vruća. Koristite blagi sapun bez mirisa i osušite područje zračenja umjesto da ga trljate. Ako vaša koža postane bolna, ljekar će vam dati dodatne savjete i intervenirati ako je potrebno. U nekim slučajevima, zračenje može uzrokovati promjenu boje kože. To se uglavnom dešava ako se tretira sama koža, a ove promjene će vremenom izblijediti. Ako postoji mogućnost da se to dogodi, razgovaraćemo o tome sa vama.

Hoće li mi kosa ispasti?

Hoće li mi kosa ispasti?

Kosa će vam opadati samo ako zračenje tretira područje na kojem se nalazi. Ukoliko postoji mogućnost da se to dogodi, mi ćemo vas upozoriti na to i dati vam savjete kako da negujete kosu.

Jelo i piće

Većina pacijenata može jesti i piti normalno tokom liječenja. Ako gubite na težini, obavijestite nas o tome. Ukoliko ste zabrinuti u vezi s konzumacijom jela i pića, razgovarajte o tome s nama. Obično možete piti alkohol, ali ne preporučujemo konzumiranje žestokih pića. Molimo Vas da se o tome konsultujete sa svojim ljekarom. Neki pacijenti će dobiti savjet u vezi sa izmijenjenom prehranom za vrijeme terapije zračenjem. O tome ćemo razgovarati sa Vama tokom prvog susreta.

Mučnina

Ovisno o području koje se liječi, zračenje može uzrokovati mučninu i povraćanje kod nekih pacijenata. Ako se to dogodi, odmah nas obavijestite kako bismo mogli propisati lijekove.

Umor

Umor je česta nuspojava zračenja i normalno je da se osjećaj umora povećava kako liječenje napreduje. Nakon završetka terapije radioterapijom, može proći nekoliko sedmica da se vaš nivo energije poboljša. Lakše vježbe i planiranje dana kako biste imali vremena za odmor mogu pomoći u kontroli umora. Ako želite više informacija o umoru, pitajte svog ljekara.

Plodnost i reprodukcija

Ako je regija na koju se primjenjuje zračenje u dijelu karlice, radioterapija će uticati na Vašu plodnost. Važno je napomenuti kako svim pacijentima savjetujemo da izbjegavaju začeće djece tokom radioterapije. Molimo Vas da o tome razgovarate sa svojim ljekarom.

Nuspojave radioterapije i trudnoća

Ako mislite da ste trudni tokom planiranja liječenja ili tokom samog liječenja, molimo vas da nas obavijestite.

Kasne nuspojave radioterapije

Kasne nuspojave mogu se javiti mjesecima ili godinama nakon završetka radioterapije. Ove kasne nuspojave zavise od doze radioterapije i područja na koje je zračenje primijenjeno. Vaš ljekar će vas obavijestiti o mogućim kasnijim nuspojavama radioterapije kao dio procesa pristanka.

Posao

Individualno je da li ćete tokom radioterapije ići na posao ili ne. To će zavisiti od različitih okolnosti. O tome možete razgovarati sa svojim ljekarom.

Njega tokom liječenja

Tokom liječenja Vaš ljekar će Vas redovno pregledati. Ako imate bilo kakve nedoumice nakon radnog vremena IMC Centar za radioterapiju Banja Luka (tj. poslije 16 sati), obratite se svom porodičnom ljekaru. Ako vam je akutno loše, pozovite ili posjetite najbližu hitnu pomoć.

Šta nakon završetka tretmana?

Nuspojave radioterapije mogu se nastaviti, pa čak i pogoršati. Možete se obratiti svom onkologu, a ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi radioterapije, rado ćemo Vam dati sva potrebna objašnjenja i savjete.

Tim stručnjaka koji će se brinuti o Vama pomoći će Vam u razumijevanju radioterapijskog tretmana i odgovoriti na sva Vaša pitanja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, ne ustručavajte se razgovarati s bilo kojim članom našeg medicinskog tima.

Saglasnost za liječenje pacijenta

Vaš ordinirajući ljekar će sa Vama razgovarati o mogućnostima liječenja i dati Vam jasno objašnjenje svakog tretmana koji je dobra opcija za Vas. Zajedno ćete razmotriti rizike i koristi koje nosi svaka odabrana opcije i u skladu s tim odlučiti koja je najbolja. Član porodice ili Vaša pratnja mogu doći s Vama na razgovor kod ljekara.

Od Vas će se tražiti pristanak za početak liječenja. Ovaj pristanak zasniva se na informacijama o liječenju koje ste dobili, uključujući i one o rizicima i koristima. Odluka o liječenju je Vaša i trebalo bi da je donesete onda kada shvatite da ste imali dovoljno vremena za razmatranje svih mogućnosti u konsultaciji s medicinskim timom.

Molimo Vas da kontaktirate sa bilo kojim članom našeg medicinskog tima ako u nekoj od faza poželite razgovarati o svom liječenju. Želimo da budete ravnopravan partner u procesu svog liječenja i poštovaćemo svaku odluku koju donesete.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili nejasnoće molimo vas da nas kontaktirate na 051 340-510

1

April 29, 2022

Radioterapija (zračenje) VODIČ ZA PACIJENTE

U tekstu koji slijedi napisali smo detaljan vodič na temu medicinske terapije pod nazivom radioterapija, koja se koristi za liječenje raka. Naći ćete odgovore na sljedeća pitanja: Šta je radioterapija? Kada je neophodno započeti liječenje zračenom terapijom? Koliko često se ide na radioterapiju? Koje vrste radioterapije postoje? Kako se radioterapija primjenjuje kod nemalignih bolesti i […]