"ct skener"

"ct skener"
1

July 29, 2022

novi-ct-skener

Završena je instalacija novog CT skenera u Affidea IMC Banja Luka Centru za radioterapiju

Affidea IMC Banja luka Centar za radioterapiju ide u korak sa najsavremenijim dostignućima na polju radijacione onkologije. Ove sedmice uspješno je završena instalacija i puštanje u rad najsavremenijeg CT skenera proizvođača GEHC (General Electric Health Care) tipa Discovery RT Gen 2 system i novog laserskog sistema DORADOnova 3 green kompanije LAP iz Njemačke. Ovako integrisan […]